Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności . Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. Regulamin witryny

  Poniższe zasady zostały ujęte celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich użytkowników.

  Regulamin Forum bron-forum.pl

  Prywatne forum bron-forum.pl jest internetowym miejscem dyskusji o broni i strzelectwie.

  W tematyce Forum mieszczą się:
  - wiatrówki i broń pneumatyczna,
  - ręczna broń palna współczesna i historyczna,
  - inna broń dostępna dla obywateli RP,
  - strzelectwo z użyciem wyżej wymienionych.

  Forum patronuje PFTA oraz udostępnia swoje łamy tej organizacji.


  I. Regulamin ogólny

  1. Użytkownik ma prawo:
  a) pozyskiwać na własny użytek informacje umieszczone na Forum,
  b) zakładać tematy i umieszczać wpisy w już otwartych tematach, związane z tematyką Forum i danego działu i zgodne z zasadami tam panującymi,
  c) używać samodzielnie wybraną grafikę jako awatar, jeżeli nie narusza ona ogólnych zasad,
  d) umieścić własną sygnaturę tekstową bądź graficzną w podpisie, o maksymalnej, łącznej wielkości odpowiadającej 3 linijkom tekstu, w tym link do strony hobbystycznej (niekomercyjnej),
  e) zostać moderatorem - na wniosek własny lub innych forumowiczów,
  f) zamieszczać bezpłatne ogłoszenia zgodnie z zasadami działu giełda,
  g) zamieszczać odnośniki do serwisu allegro (oraz innych stron komercyjnych), jeśli stanowią uzupełnienie tematu z wyłączeniem działu Kupię/Sprzedam/Zamienię/Giełda.

  2. Na Forum niedopuszczalne jest:
  a) zamieszczanie wypowiedzi sprzecznych z obowiązującym prawem, lub takich, które mogą być tak zrozumiane,
  b) poruszanie tematów odnoszących się do polityki lub religii w sposób naruszający czyjeś przekonania,
  c) używanie wulgarnego języka, obrażania innych Użytkowników,
  d) spamowanie,
  e) trollowanie (trolling),
  f) tworzenie kolejnego tematu/postu w sytuacji, gdy poprzedni został usunięty lub zamknięty,
  g) posiadanie kilku kont przez jednego użytkownika,
  h) zamieszczanie reklam, czy ofert komercyjnych nie uzgodnionych z Administracją Forum,
  i) zamieszczanie jakichkolwiek linków czy adresów o charakterze wyłącznie reklamowym - w treści postów, nazwie użytkownika, awatarze, banerze czy podpisie, za wyjątkiem uzgodnionych z Administracją, lub dozwolonych z uwagi na posiadany status Użytkownika Komercyjnego,
  j) cytowania zbędnych części postów, nie odnoszących się do zamieszczanej odpowiedzi. Zwłaszcza, w przypadku kiedy wypowiedź odnosi się do poprzedniego wpisu.

  3. Zarządzanie forum:
  W bieżącym zarządzaniu Forum biorą udział Użytkownicy posiadający rangę i funkcję Moderatora oraz Administratorzy.
  a) Jeśli użytkownik nie zgadza się z działaniami Moderatora może zwrócić się z wnioskiem przez PW do danego Moderatora o ponowne rozpatrzenie sprawy, w wyjątkowych sytuacjach – zwrócić się do Administratora o rozpatrzenie sprawy - adres e-mail: njerzy(at)hot.pl (wiadomości niepodpisane nickiem z Forum nie będą rozpatrywane).
  b) Decyzje Moderatorów nie podlegają publicznej dyskusji na forum.
  c) Decyzja Administratora jest ostateczna i nie podlega dalszej dyskusji w żadnej formie:
  - wszelkie kwestie techniczne można zgłaszać przez PW do Administratora technicznego – użytkownik ozmos,
  - treść wpisów przedstawia punkt widzenia ich Autorów, w związku z tym, Administracja nie ponosi za nie odpowiedzialności,
  - Administracja nie odpowiada za naruszenie tajemnicy korespondencji przetwarzanej za pomocą PW jak również za jej ewentualną utratę,
  - założycielami, administratorami i właścicielami Forum są Jerzy Nazarko i Piotr Polak. Nicki na forum, odpowiednio: Jerzy, Piotr.

  4. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika ogólnie przyjętych zasad zachowania, Regulaminu Forum, bądź też działań odbieranych jako utrudniające funkcjonowanie Forum, Administracja zastrzega sobie prawo do:
  a) pouczenia użytkownika,
  b) wykasowania części lub całości jego postu,
  c) zablokowania prawa pisania,
  d) udzielenia użytkownikowi ostrzeżenia,
  e) zablokowania dostępu do konta użytkownika lub całkowite usunięcie konta, wiadomości prywatnych oraz wszystkich postów,
  f) zablokowania dostępu do Forum dla adresu IP użytkownika,
  g) innych działań mających na celu prawidłowe funkcjonowanie Forum,
  h) zablokowania dostępu do niektórych działów.

  Powyższe ograniczenia mogą mieć charakter tymczasowy bądź stały.
  Nie zmieniamy użytkownikom nicków.


  5. Działy główne - Strzelectwo pneumatyczne, Forum czarnoprochowe, Współczesna broń palna, są samorządne i moderowane w sposób ustalony przez Moderatorów tych działów, oraz mogą posiadać swoje zasady szczegółowe:

  a) W dziale "Strzelectwo Pneumatyczne":
  - Dział "Warsztat" służy wyłącznie do prezentowania własnych rozwiązań technicznych.
  - Zabronione jest propagowanie użycia wiatrówek w sposób niezgodny z prawem, np. strzelanie do zwierząt, ludzi.
  - Nie dopuszcza się robienia "wcinek" niezgodnych z tematem.
  b) W dziale “Strzelectwo czarnoprochowe” Moderatorzy mogą pozwolić na większą swobodę wypowiedzi zaawansowanym użytkownikom forum.
  c) W dziale “Współczesna broń palna” szczególną dodatkową uwagę przykłada się do spraw legalności i bezpieczeństwa.


  II. Regulamin for lokalnych

  1. Podfora grup lokalnych mają ułatwić grupom organizowanie się i funkcjonowanie w ramach społeczności strzeleckiej.

  2. Każda grupa lokalna, bądź funkcjonalna, po spełnieniu określonych warunków, może utworzyć własny dział na forum.

  3. Warunki wymagane do wydzielenia podforum:
  a) musi istnieć (nie-)formalna grupa i wola założenia takiego podforum,
  b) użytkownik wybrany przez taka grupę kontaktuje się z Administratorem, uzasadniając chęć założenia, określając przybliżoną wielkość grupy, oraz jej nazwę.

  4. Informacje potrzebne do utworzenia grupy należy wysłać za pomocą maila Administratorowi Forum.


  III. Regulamin działu Biblioteka

  1. Dział powstał w celu prezentacji i wymiany książek pomiędzy Użytkownikami Forum.

  2. Tematy powinny być wyraźnie określone, czy jest to prezentacja, opis, czy oddanie do biblioteki, do wypożyczania danej książki.

  3. Wątki powinny być zakładane według następującego schematu:
  - pierwszy post z opisem,
  - rezerwacja (zamówienie),
  - potwierdzenie wysłania,
  - potwierdzenie otrzymania.

  4. Obowiązuje kolejność osób zgłoszonych w wątku.


  IV. Regulamin działu Giełda

  1. Wszelki handel na łamach Forum, może odbywać się tylko w działach do tego przeznaczonych. W ramach forumowej Giełdy są następujące typy działów
  - Sprzedam/zamienię/oddam,
  - Kupię/przyjmę,
  - Oferty komercyjne,
  - Targowisko.
  Działy te znajdują się w poszczególnych Działach Głównych i zawierają ogłoszenia zgodne z ich tematyką.

  2. Tematy w tym dziale mogą zakładać osoby które napisały 15 merytorycznych postów w działach tematycznych

  3. Na Giełdzie można umieszczać jedynie oferty dotyczące rzeczy będących własnością Użytkownika - Autora wątku, co do których legalności (posiadania i obrotu) nie ma żadnych wątpliwości.

  4. Przy sprzedaży obowiązuje wymóg podania ceny (cena jest indywidualną sprawą sprzedającego), oraz innych istotnych informacji określających charakter czy specyfikę przedmiotu, jak na przykład kaliber.

  5. Zabronione są wszelkie formy licytacji czy zmiany ceny na większą, a także zamieszczanie wszelkiego rodzaju odnośników do serwisów aukcyjnych i ogłoszeniowych.

  6. Ogłoszenie winno zawierać wszelkie informacje umożliwiające potencjalnemu zainteresowanemu ocenę przedmiotu.

  7. Obowiązuje zakaz ponownego umieszczania ogłoszenia dotyczącego takiej samej oferty (zakładania kolejnego wątku) dopóki poprzednie nie zniknie z działu.

  8. Dział pozatematyczny posiada pod forum Targowisko, gdzie trafiają wszelkie przedmioty nie dające się zaklasyfikować do działów tematycznych. Podlega on takim samym zasadom jak pozostałe działy giełdy.

  9. Giełda, za wyjątkiem działu komercyjnego, służy do niekomercyjnej migracji sprzętu czy sprzedaży nadwyżek materiałów eksploatacyjnych. W związku z tym, wszelkie ogłoszenia o charakterze komercyjnym lub wskazującym na taki charakter będą kasowane.

  10. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń o charakterze komercyjnym zamieszczonych przez użytkowników nie posiadających stosownej rangi.

  11. Administracja nie jest stroną ani pośrednikiem w zawieranej transakcji, w związku z czym nie ponosi żadnych odpowiedzialności wynikających z ewentualnych wad cywilno-prawnych umowy, czy też jej wykonania.

  12. Czas życia tematów w dziale Giełda wynosi 14 dni. Nie zezwala się na zamieszczanie nowego ogłoszenia dotyczącego tego samego przedmiotu przed zniknięciem poprzedniego.

  13. Ogłoszenia w dziale K/S wyświetlają się według daty/godziny zamieszczenia postu bądź ostatniego wpisu w temacie.

  14. Oferty komercyjne:

  a) wizytówka:
  - temat umieszczony w dziale komercyjnym,
  - asortyment handlowy (bez listy wyrobów),
  - link do serwisu zewnętrznego,
  - adres serwisu zewnętrznego w profilu (WWW),
  - ranga "Użytkownik komercyjny".
  Bezpłatne dla użytkowników ze stażem co najmniej 1 roku na forum.

  b) ogłoszenie podstawowe:
  - temat przyklejony w dziale komercyjnym,
  - pełna oferta w temacie, temat zamknięty, zmiany poprzez edycję,
  - możliwość zamieszczania dowolnych linków w ww temacie do miejsc sprzedaży oferenta,
  - tekstowy odnośnik w stopce,
  - ranga "Użytkownik komercyjny".

  c) Sponsor Forum:
  - możliwość utworzenia własnego działu w ogłoszeniach komercyjnych i status Moderatora w nim,
  lub
  - przyklejony temat ogłoszenie w dziale komercyjnym,
  - temat przyklejony w dziale niekomercyjnym "sprzedam",
  - możliwość zamieszczania dowolnych linków w ww temacie do miejsc sprzedaży oferenta,
  - banner w stopce,
  - ranga "Sponsor Forum".

  d) banner na prawym panelu Forum lub w stopce forum – aktualnie brak miejsc.

  e) Wykorzystanie nazwy/logo/symbolu Forum na gadżetach reklamowych, kalendarzach itp:
  - zainteresowany wytwarza/zamawia i sprzedaje w/w samodzielnie,
  - określony procent z kwoty sprzedaży przeznacza na Forum .

  f) Wszelkie informacje i ogłoszenia dotyczące strzelnic, umieszczane przez ich właścicieli, pracowników, bądź użytkowników nie są traktowane jako ogłoszenia komercyjne.

  Osoby czy firmy zainteresowane reklamą na forum proszone są o kontakt mailowy - njerzy@hot.pl.

  Problemy związane z rejestracją, zmianą hasła itp. proszę kierować na adres mailowy - njerzy@hot.pl.
  Treść wiadomości jasna i krótka gwarantuje szybką odpowiedź.

  Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji. #  RODO


  Szanowny Użytkowniku,
  Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.
  W związku z tym, chcemy poinformować Was o zasadach przetwarzania przez Forum-Broń.pl danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z witryny Forum-Broń.pl. Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych stron, prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami.
  Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

  Informacja o ochronie danych osobowych które posiadamy:
  Forum-Broń.pl - forum dyskusyjne miłośników broni i strzelectwa („ My“, „Nasz”, „Nas” lub „ Forum-Broń.pl“), przechowuje na serwerze Państwa dane osobowe uzyskane podczas utworzenia przez Państwa konta Użytkownika na Naszym portalu oraz w trakcie jego użytkowania („Dane osobowe”), w szczególności:
  • Twoje imię i nazwisko lub nazwa użytkownika - "nick".
  • Twój adres email.
  • Twój adres IP.
  Inne dane mogą być gromadzone w przypadku jeżeli zdecydujesz się je udostępnić wypełniając pola w swoim profilu - zależy tylko od użytkownika.

  Administracja, właściciel forum i serwera w żaden sposób nie udostępnia Państwa danych innym podmiotom oraz ich nie przetwarza w żaden sposób na własny użytek.

  Gromadzimy niektóre lub wszystkie informacje w następujących przypadkach:
  • Zarejestrowałeś się jako Użytkownik Forum-Broń.pl.
  • Wypełniłeś nasz formularz rejestracyjny.
  • Przeglądasz naszą stronę. Zobacz "Zasady dotyczące plików cookie" poniżej.
  • Wypełniasz pola w swoim profilu.

  W jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane osobowe
  Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujący sposób:
  • W celu uzyskania statusu zarejestrowanego Użytkownika naszej witryny umożliwiająca publikację postów.
  • Możemy użyć Twojego adresu e-mail, aby poinformować Cię o aktywności na naszej stronie.
  •Twój adres IP jest rejestrowany podczas wykonywania pewnych czynności na naszej stronie. Twój adres IP nigdy nie jest publicznie widoczny.

  Inne sposoby wykorzystania danych osobowych.
  Oprócz powiadamiania użytkownika o aktywności na naszej stronie, która może być dla niego istotna, od czasu do czasu możemy chcieć przekazać wszystkim członkom ważne informacje, takie jak ogłoszenia pocztą e-mail. Możesz włączyć lub zrezygnować z takich e-maili w swoim profilu.
  W trakcie połączenia z Naszą witryną możemy gromadzić informacje nieosobowe na Twój temat. Informacje te mogą obejmować informacje techniczne dotyczące przeglądarki lub typu używanego urządzenia. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do celów analitycznych np. śledzenie liczby odwiedzających naszą witrynę - jest to związane z funkcjonowaniem aplikacji internatowej napisanej w języku skryptowym phpBB.

  Zabezpieczanie danych
  Dokładamy wszelkich starań, aby wszelkie informacje, które nam przekazujesz, były bezpieczne. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu, wprowadziliśmy odpowiednie środki i procedury, aby zabezpieczyć i zabezpieczyć gromadzone przez nas informacje.

  Polityka Cookie
  Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze, w celu zapewnienia określonej funkcjonalności Naszego Forum, np. możliwość zalogowania się bez wpisywania hasła lub zapamiętywania określonych preferencji.

  Forum-Broń.pl może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
  Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania).

  Forum-Broń.pl zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Forum-Broń.pl i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa.

  Ponadto, macie Państwo prawo do:
  1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Forum-Broń.pl potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Forum-Broń.pl dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Forum-Broń.pl może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
  2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Forum-Broń.pl ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
  4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Forum-Broń.pl wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
  6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Forum-Broń.pl może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt pod adresem E-mail: forum@bron.iweb.pl
  Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach. #